Kulturvanstern_logo
START OM OSS AKTUELLT TIDIGARE FILMER KONTAKT PRESS

KULTUR FÖR PALESTINA

Söndagen den 17 mars hölls en stödgala ”KULTUR FÖR PALESTINA” på jazzklubben NEFERTITI i Göteborg. Vi i Kulturvänstern vill framföra ett stort och varmt tack till vår medarrangör Nefertiti, till våra samarbetspartners ABF Göteborg och Frihetsteaterns vänner!
Varmt tack till alla medverkande under stödgalan och sist, men inte minst – ett varmt tack till publiken som både köpte biljetter, swishade och bidrog till den härliga känslan av gemenskap och hopp under galan. Biljettintäkter, Swish, både före och under galan samt den auktion som konstnärer skänkt verk till gav sammanlagt 60.000:- till akutinsamlingen till Gaza! Varmt tack till alla som på olika sätt bidrog till att vi kunde genomföra detta event!

Gert Gelotte höll ett mycket bra tal på stödgalan. Klicka här för att läsa talet.

Läs mer om galan här...

Följande resolution antogs vid stödgalan som har skickats till Regeringen via Statsministern och Utrikesministern:

Resolutionen för nedladdning.

Resolution till Sveriges Regering.
Antagen av 270 personer vid evenemanget "KULTUR FÖR PALESTINA”, 17 mars 2024 på Nefertiti i Göteborg.
Israel begår folkmord och etnisk rensning i Palestina. I det av Israel stängda och sönderbombade Gaza pågår ett folkmord med över 100 000 civila dödade eller skadade, barn dör av svält och smittsamma sjukdomar härjar.

FNs Generalsekreterare uppmanar till eldupphör i Gaza och tre fjärdedelar av världens länder röstade i FN för omedelbar vapenvila, ICJ, den Internationella domstolen, bedömer att Israel begår folkmord och erkänner den oavvisliga rätten att skyddas mot folkmord, DÅ framhärdar den svenska regeringen Israels har rätt till självförsvar och:

        - Stoppar redan beviljat utvecklingsbistånd.
        - Drar in stödet till UNWRA
        - Sluter miljardavtal med Elbit, en av Israels största vapentillverkare.

Detta gör Sverige medskyldigt. Enligt Folkmordskonventionen är varje land skyldigt att göra allt för att förhindra folkmord. Vi deltagare på stödgala för Palestina i Göteborg riktar därför följande uppmaningar till regeringen:

        - Stoppa Sveriges vapenhandel med Israel
        - Stoppa EUs associationsavtal (handelsavtal) med Israel
        - Återuppta hela biståndet till UNWRA
        - Återuppta utvecklingsbiståndet
        - Stöd rättsprocesserna i ICJ för att få stopp på folkmordet i Gaza, apartheidpolitiken och det folkrättsvidriga våldet på Västbanken

Sverige måste verka för Omedelbar vapenvila och att humanitärt bistånd genast släpps in Sverige måste också verka för en rättvis fred i Palestina där allas liv värderas lika och där internationellt rätt följs!


Göteborg 17 mars 2024


Resolutionen för nedladdning.