Kulturvanstern_logo
START OM OSS AKTUELLT TIDIGARE FILMER KONTAKT PRESS

Kulturvänstern är ett kultur- och bildningsnätverk, med ambitionen att skapa mötesplatser för debatt och kunskapsutbyte, där politik möter kultur och vetenskap och där allt från dags-aktuella lokala frågor till globala överlevnadsfrågor avhandlas. Platsen för arrangemangen kan växla från centrum till stadens ytterområden. Vi vänder oss till alla som är intresserade av ett vänsterperspektiv på samhällsutvecklingen. I en tid av högervindar, växande samhällsklyftor, nedrustning och privatisering av välfärden samt global klimatkris, vill vi inbjuda till folkbildning genom fördjupande möten, seminarier och debatter för att väcka engagemang och lust att delta i att förändra samhället i en rättvis, demokratisk och progressiv riktning.